Velkommen til Halsted kirke

 

Halsted kirke ligger: Maribovej 246, 4900 Nakskov

 

Du er velkommen til at besøge kirken til gudstjeneste eller, når det passer dig i ugens løb. I sommertiden er kirken åben mellem morgen- og aftenringning alle hverdage undtagen mandag.
Du kan kontakte sognepræsten, hvis du ønsker at få adgang til kirken udenfor den faste åbningstid.
 

 

Nyt menighedsråd

Menighedsrådet har konstitueret sig
 

 

 

Første søndag i advent trådte det menighedsråd til, som skal virke de kommmende fire år som fælles menighedsråd for Halsted og Avnede sogne.


Menighedsrådet har konstitueret sig med:


 

  • Fritze Krag-Juel-Vind-Frijs som formand,

  • Annette Creutzberg Mikkelsen som næstformand og kasserer

  • Henning Juel som kirkeværge i Halsted

  • Susanne Kircheinner som kirkeværge i Avnede og kontaktperson

  • Jette Hansen som kirkeværge i Halsted

 


Suppleanter:                                                                                                                                                     

 

  • Anne Lise Larsen                                                                                                                

  • Jeanne Villadsen


Julesang

Vi synger julen ind i Halsted kirke


Den 22. december klokken 16:00 synger vi julen ind med salmebogens dejlige julesalmer i Halsted kirke. 

What do you want to do ?
New mail

What do you want to do ?
New mail

Juleaften

Fortæl os gerne om I kommer

What do you want to do ?
New mail


Juleaften er der sædvanen tro gudstjeneste klokken 14:30 i Avnede kirke og klokken 16:00 i Halsted kirke. Grundet forsamlingsloftet, har vi valgt at holde en ekstra formiddagsgudstjeneste klokken 10:30 i Avnede kirke, så der forhåbentlig bliver plads til alle. Vi vil fra menighedsrådets side henstille til, at man kontakter sognepræsten enten via Facebook, på mail eller telefon og tilmelder sig den juleaftensgudstjeneste, man ø. nsker at komme til. På den måde undgår vi at forsamles flere end tilladt, og således passer vi bedst på hinanden 


What do you want to do ?
New mail
                     1a Halsted kirke.jpg

Sognenes præst

En hilsen fra den nye præst

What do you want to do ?
New mail
Laura kopi.jpg

Efter mere end ét års barsel blev jeg d. 27. september, 2020, indsat som sognepræst i Halsted og Avnede. Jeg kan ikke takke nok for den varme velkomst, jeg fik. Til trods for coronaen og de begrænsninger, den sætter, var naboer og andre sognebørn, menighedsrådsmedlemmer, kollegaer, familie og venner mødt op i kirken til indsættelsesgudstjenesten, hvor provst Bjarne A. Madsen forestod indsættelsen, og organist Søren Møller og kirkesanger Jens Flensted Andersen fornemt tog sig af salmerne, da vi andre ikke måtte synge. Efterfølgende var der brunch i præstegården. Det blev til en meget smuk og højtidelig gudstjeneste med efterfølgende mange gode timer i Halsted præstegård. Jeg blev bekræftet i, at det er et pastorat, hvor man som sognepræst kun kan være glad for at slå sine folder. Jeg takker de afgående menighedsråd for valget og glæder mig til samarbejdet med det nye menighedsråd, som tiltræder 1. søndag i advent.  

Hverdagen er jo allerede ved at vise sit ansigt, og jeg kan ligesom Dan Turèll kun give min hyldest til den. Jeg er glad for at forestå gudstjenesterne i pastoratets kirker, jeg finder det spændende og udfordrende at tage turen til Nakskov én gang om ugen for at undervise konfirmanderne i Stormarkskirken, og jeg er glad for at møde Jer alle; børn såvel som voksne.

Godt og vel en måned før jeg trak i præstekjolen og blev indsat i embedet, kunne min mand, Ole Opstrup, efter 5 år som sognepræst i Halsted og Avnede holde sin afskedsgudstjeneste – også fra Halsted kirke - og gå på pension. Om end det er en tung arv, han efterlader sig, lover jeg at forsøge på at passe sognene ligeså godt, som han har gjort.  

Jeg kommer til at savne de menighedsrådsmedlemmer, som siger farvel og tak, for det er dem, jeg er ”vokset op med” i de 3 år, jeg har boet i Halsted præstegård. Der skal lyde en stor tak fra os alle i sognene til dem, som har ydet en meget stor og uvurderlig indsats igennem mange år med at passe på vores kirker og kirkegårde. Nogle har været med i mere end 30 år, andre i færre, men ingen i få.

Til de nye menighedsrådsmedlemmer og suppleanter skal der fra os alle i sognene lyde en varm velkomst. Det er dejligt, at I vil tage over efter de gamle. Det er vores kirker. Vi skal nok finde ud af det, og vi har heldigvis en gammel rotte i skikkelse af Henning Juul, hvis erfaring vil komme os nye til gavn og glæde.  

Fra og med januar og cirka 3 måneder frem står Halsted præstegård for at skulle renoveres. Projektet er allerede kommet godt fra start, da de første tegninger er på plads, hvormed vi har dannet os et indtryk af, hvordan præstegården og vores hjem kommer til at se ud. Jeg kan kun sige, at det tegner godt, om end der er lang vej igen. I perioden hvor byggeriet står på, bliver præstegårdens beboere genhuset, men jeg kan i perioden stadig kontaktes på telefon og mail (adresserne findes nedenfor).

Vi befinder os som bekendt i en tid, hvor coronaen stadig sætter mange grimme spor, og sociale aktiviteter er af den grund stærkt begrænsede. Som det fremgår af meddelelserne, er alle vanlige arrangementer aflyst, da det er vigtigt, at vi følger anvisningerne fra regeringen og passer på hinanden. Det er dog mit håb, at vi til trods for den lurende pandemi snart kan åbne op for nye arrangementer og se lidt mere til hinanden. Indtil da må vi tage til takke med at være sammen – hver for sig! 

Jeg ser frem til den forestående jul og til de efterfølgende vintermåneder sammen med jer alle. Jeg kan altid træffes på tlf: 40982087 eller på e-mail: labo@km.dk

Laura Brøchner Opstrup

 
        

Tiltrædelseshilsen

Laura Brøchner Opstrups ord i anledning af sin udnævnelse til sognepræst i Halsted og Avnede


Til Halsted og Avnede sogne.

Jeg kan med stor glæde meddele, at jeg den 1. oktober 2020 overtager embedet som sognepræst i Halsted-Avnede Pastorat. For 3 år siden, d. 28. maj 2017, blev jeg ordineret i Maribo Domkirke til et barselsvikariat i Søllested-Skovlænge-Gurreby pastorat. I forbindelse med dette vikariat stiftede jeg også bekendtskab med kirkerne i både Halsted og Avnede, eftersom jeg var afløserkollega med præsten her, og således har jeg al mulig grund til at glæde mig til at vende tilbage igen. Jeg husker det som en god og lærerig tid blandt venlige mennesker, dygtigt og hjælpsomt personale og gode menighedsråd. Da jeg har haft fast adresse i Halsted præstegård siden juni 2017 og endvidere er blevet gift med jeres nuværende sognepræst Ole Opstrup, har jeg fulgt med i den daglige gang i sognene efter mit vikariat på Vestlolland nåede sin afslutning. Jeg har haft mulighed for at møde mange af sognenes beboere i præstegården, kirken eller på gå – og cykelture gennem landskabet, der efter min overbevisning udgør en af de smukkeste dele af Danmarks natur. Faktisk er det til trods for de manglende bakker og det ualmindeligt flade landskab lidt af et paradis at havne i, når man som jeg er begejstret for både naturen, racercykler og mountainbikes.

Jeg har fra november 2017 og til juni 2019 været konstitueret sognepræst i Idestrup pastorat, og sideløbende hermed fungeret som bistandspræst i Væggerløse pastorat. Det har ligesom på Vestlolland været en god og udfordrende tid, hvor jeg har sat pris på at fordybe mig i evangeliet, tage på husbesøg samt at forrette gudstjenesterne og de kirkelige handlinger, bisættelser, begravelser, vielser, dåb, mini – og konfirmandundervisning og konfirmationer. Dette vil jeg naturligvis fortsætte med at gøre, når min tid som jeres sognepræst begynder.

Det har været skik og brug, at præsten i Halsted og Avnede har været afløserkollega med præsten i Søllested, Skovlænge og Gurreby, således at ferier og fridage er blevet planlagt i samarbejde med denne. Dette samarbejde fortsætter til min store glæde, og således vil Rebekka Maria Brandt Kristensen stadig være at finde i vores kirker fra tid til anden, og jeg vil have den glæde at komme i Søllested, Skovlænge og Gurreby, hvor jeg begyndte og var glad for at være. Jeg vil også være at finde i Stormarks sogn i Nakskov, hvor jeg skal bistå sognepræst Christian Hüttel med blandt andet mini - og konfirmandundervisning samt forrette bisættelser og begravelser.

Som et vittigt medlem fra et af vores menighedsråd sagde, da min mand,konstaterede, at han ville følge med i pakken, såfremt jeg fik stillingen her, så var det en pris, de var villige til at betale. Så Ole Opstrup vil fortsat være at finde i præstegården, og det samme vil vores søn, Anders, der vil være fyldt 1 år, når Kirkebladet er udkommet. 

Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet og møde jer alle i sognene.

Laura Brøchner Opstrup


Kalender

Gudstjeneste
Avnede kirke
06-12 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
13-12 09:30
Gudstjeneste
Avnede kirke
20-12 09:30
Juleaften
Avnede kirke
24-12 10:30
Juleaften
Avnede kirke
24-12 14:30
Juleaften
Halsted kirke
24-12 16:00
Juledag
Halsted kirke
25-12 09:30
2. juledag
Avnede kirke
26-12 09:30
Julesøndag
Halsted kirke
27-12 09:30
Nytårsdag
Avnede kirke
01-01 14:00
Gudstjeneste
Halsted kirke
03-01 09:30
Gudstjeneste
Avnede kirke
10-01 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
17-01 09:30
Gudstjeneste
Avnede kirke
24-01 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
31-01 14:00
Gudstjeneste
Avnede kirke
07-02 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
14-02 11:00
Gudstjeneste
Avnede kirke
21-02 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
28-02 09:30
Gudstjeneste
Avnede kirke
07-03 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
14-03 09:30
Gudstjeneste
Avnede kirke
21-03 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
28-03 09:30
Skærtorsdag
Avnede kirke
01-04 09:30
Langfredag
Halsted kirke
02-04 09:30
Påskedag
Avnede kirke
04-04 09:30
2. påskedag
Halsted kirke
05-04 11:00

Links

Halsted-Avnede Landsbylaug

http://halsted-avnede.dk/

 

Ullerslev Landsbylaug

http://www.ullerslev-landsbylaug.dk/

 

Adresser

Halsted kirke

Maribovej 246,

4900 Nakskov

 

Sognepræst

Laura Brøchner Opstrup, Horslundevej 1, Halsted, 4900 Nakskov,

 

tlf: 54 93 90 30, mail: LABO@km.dk

 

Graver

Anders Munk Vesterborgvej 15 4953 Vesterborg Tlf. 20103368 e-post: abirgittemunk@gmail.com

 

Kirkeværger


Jette Hansen, Horslundevej 20, Halsted, 4900 Nakskov, tlf: 23729528, mail: flowergirl@live.dk


og Henning Juel, Svingelsvej 72, 4900 Nakskov, tlf.: 26149562, mail: hj@2040.dk  


 

Besøg også Avnede sogn

Halsted Kirke
www.avnede-kirke.dk